Фирма ШИ ШИ ШИ

Свържи се с фирма ШИ ШИ ШИ

Предоставяне на домакински услуги, почистване на домове, административни, производствени търговски обекти, както и всяка, незабранена от закона дейност.

Телефон: 0878615781