Фирма ШИДЕ

Свържи се с фирма ШИДЕ

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; НУМИЗМАТИКА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Варна, ул. БЕЛГОРОД 1