Фирма ШУТА БГ

Свържи се с фирма ШУТА БГ

АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПЪТНА ПОМОЩ, АВТОМИВКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН.

гр. Пловдив, ул. ул. Цар Асен 12