Фирма СИГ – 74

Свържи се с фирма СИГ – 74

АВТОМИВКА, РЕМОНТНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИ/.

гр. Перущица, ул. ул. Иван Вазов 70