Фирма СИГЕО

Свържи се с фирма СИГЕО

Консултантска дейност, извършване на проучвания на пазара на недвижими имоти, предоставяне на консултации свързани с покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисиони сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламна, информационна, преводаческа дейност, транспорт на хора и товари в страната и чужбина, както и всяка друга дейност незабранена от Българското законодателство

гр. София, ул. ул. “Цар Асен” 8