Фирма СИГМА ЛМН

Свържи се с фирма СИГМА ЛМН

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия си от тях по занятие. Търговия, внос и износ на благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни и изделия от тях. Търговия, спедиция, складова дейност, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна и маркетингова дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея, търговско посрдедничество; ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги; разкриване на търговски и туристически обекти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона