Фирма СИГНИЧЪР СТАЙЛ

Свържи се с фирма СИГНИЧЪР СТАЙЛ

Транспортна и логистична дейност, превоз товари, сделки с недвижими имоти в страната и чужбина, покупко-продажба, наем, ремонтни дейности на недвижими имоти, строителство в страната и чужбина, комисионерска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждeстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност- внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Кричим, ул. ул.Търговска 30