Фирма СИЙФУД МАСТЪР 2022

Свържи се с фирма СИЙФУД МАСТЪР 2022

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, таксиметрови превози, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, предоставяне на фризьорски, козметични и други услуги за красота, предоставяне на автосервизни услуги, авторемонтни услуги, автотенекеджийски услуги, предоставяне на туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски и бартерни сделки, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, строителни и ремонтни дейности, лизинг

гр. Бургас, ул. Елин Пелин 1

Телефон: 0876 291 530