Фирма Силварум

Свържи се с фирма Силварум

вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство и посредничество, износ и внос, комисионни и спедиционни сделки; складова дейност и съхранение на дървен материал; онлайн търговия; търговия със стоки собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна, информационна и консултантска дейност; покупка, менажиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетингова, мениджерска, посредническа, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; сделки с интелектуална собственост; инженерингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон.

гр. Варна, ул. Иван Драсов 8