Фирма СИМ ХАУС 2

Свържи се с фирма СИМ ХАУС 2

Покупко-продажба на недвижими имоти, даване под наем на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, като при необходимост, ще се получи необходимата лицензия или разрешение за съответната дейност.

гр. София, ул. Витошка зорница 3