Фирма СиМ-РЕНТАЛ

Свържи се с фирма СиМ-РЕНТАЛ

Строеж, обзавеждане или стопанисване на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, строително-монтажна дейност, вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и чужбина, програмна и рекламна дейност, както и всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.

гр. Велико Търново, ул. Козлодуй 8