Фирма СИРИУС ПБ

Свържи се с фирма СИРИУС ПБ

Търговия с машинни елементи, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, комисионна, спедиционна, превозна, рекламна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа и туроператорска дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство, информационна дейност, както и всяка друга, незабранена от законите на страната дейност или специално разрешена след набавяне на съответния лиценз.

гр. Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров 48

Телефон: +359887933603