Фирма СИСИ ПЕРФЕКТ

Свържи се с фирма СИСИ ПЕРФЕКТ

Професионално външно и вътрешно почистване на сгради, офиси, домове, складове, жилищни входове, търговски и други помещения, и открити площи; търговия с перилни, миещи и почистващи препарати; посредническа, консултантска и рекламна /свързана и с интернет/ дейности; комисионна търговия; продажба и стопанисване на имоти; строително-ремонтна дейност; търговия с всички видове стоки, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, бартерни сделки, продажба, внос и износ на стоки, консултантски услуги, маркетинг, рекламна дейност, търговско представителство /без процесуално/, извършване на всякаква друга основна, помощна и странична /съответно лицензирана/, незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ.

гр. Плевен, ул. Рила 3

Телефон: 0876578984 0879472748