Фирма СИТИ ВУРСТ

Свържи се с фирма СИТИ ВУРСТ

Производство и търговия с хранителни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да се продадат в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, заведения за бързо хранене, селски туризъм; производство на стоки с цел продажба; превозна, спедиционна и складова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристическа, импресарска, рекламна, консултантска, външно-търговска, както и всяка друга дейност незабранена от законите на Република България на територията на страната и извън нея

гр. София, ул. Цар Борис III 94