Фирма СК ИНВЕСТ 2021

Свържи се с фирма СК ИНВЕСТ 2021

покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; извършване в страната и чужбина на търговска дейност на едро и дребно, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентска дейност, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз

гр. София, ул. ул. Добромир Хриз 7