Фирма СКАЙ ДЖЪМП

Свържи се с фирма СКАЙ ДЖЪМП

СТРОЕЖ, ДОВЪРШИТЕЛНИ СРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РЕМОНТНИ, МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА,; ЛИЗИНГ; КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН/ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ – СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.