Фирма СКАКЛЯ ФИШ

Свържи се с фирма СКАКЛЯ ФИШ

Отглеждане на риба и други живеещи във водата организми; преработка и търговия с риба и други живеещи във водата организми; туристическа и атракционна дейност; експлоатация на места за настаняване – хостели; друга вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност, международен туризъм, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена със закон и след получаване на съответното разрешително, ако такова се изисква

гр. Своге, ул. ул. Христо Смирненски 2