Фирма Скалиър Инвестмънт

Свържи се с фирма Скалиър Инвестмънт

придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)

гр. София, ул. Сан Стефано 22