Фирма СКЕЛКО

Свържи се с фирма СКЕЛКО

Покупко-продажба на недвижими имоти, търговска дейност с промишлени, селскостопански стоки, външнотърговска дейност, всички дейности и услуги, незабранени от закона.

с. Чарган, ул. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 23