Фирма СКОРИНГ ТЕКНОЛЪДЖИС БГ

Свържи се с фирма СКОРИНГ ТЕКНОЛЪДЖИС БГ

проектиране, разработка и внедряване на софтуер; създаване и администриране на интернет сайтове и приложения са мобилни устройства; търговия с правата върху интернет сайтове и приложения за мобилни устройства създадени от дружеството и/или други лица; извършване на електронна търговия; консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни и лицензионни сделки; търговско представителство и посредничество; както и всички други дейности и услуги незабранени от закона при спазване на нормативно установения ред, а за тези дейности за които се изисква разрешителен или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз.