Фирма СЛАДОЛЕД НА КОЛЕЛА

Свържи се с фирма СЛАДОЛЕД НА КОЛЕЛА

търговия на едро и дребно със стоки в страната и чужбина, покупко- продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, както и всички други незабранени от закона дейности.

гр. Карлово, ул. Парчевич 50