Фирма СЛЪНЦЕ 79

Свържи се с фирма СЛЪНЦЕ 79

Производство на ел. енергия от фотосоларни системи, както и от всички видове възобновяеми източници на енергия, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, обучение и подготовка на кадри, външнотърговска дейност и посредничество с местни и чужди фирми, внос на стоки и услуги, производство и реализация на промишлена продукция, търговия със стоки, включително и промишлени в страната и чужбина, представителство, експорт и реекспорт, маркетинг и лизинг, производство и изкупуване на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, ремонт на машини, съоръжения и автомобили, сервизна дейност, компютърни услуги, предпечатна и издателска дейност, преводачески услуги, откриване на заведения за обществено хранене, търговия на алкохолни и безалкохолни напитки, складова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, всякакъв вид строително-ремонтни и строително-монтажни дейности, както и извършване на всякакви други търговски дейности, незабранени от закона.

с. Горна Митрополия, ул. „Георги Димитров 35