Фирма СЛАВИ СЛАВЧЕВ 1971

Свържи се с фирма СЛАВИ СЛАВЧЕВ 1971

производство с търговска цел и продажба на електроенергия, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, съхранение и преработка на промишлени и селскостопански стоки, продукция и материали, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова и информационнадейност, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, проектиране, производство, монтаж и сервиз на промишлени изделия представителство/ без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, търговско – импресарска дейност с предмети на изкуството, изкупуване, препратка и износ на вторични суровини/ без благородни метали/, строителна дейност, научни изследвания, експертизи и анализи, инвестиционно – проучвателна, посредническа дейност. технологии. автоматизации. производство и търговия с програмни продукти, търговско представителство/ без процесуално/, посредничество, агентство. комисионерство, маркетинг, лизинг, ноу – хау, реклама и информационно осигуряване, консултантска дейност, издателска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения и за обществено хранене, битови услуги, образователни курсове, търговия с движимо и недвижмо имущество. както и всякаква друга дейност. която не е забранена със закон

гр. Плевен, ул. . 328