Фирма СЛЕМ 2021

Свържи се с фирма СЛЕМ 2021

Хотелиерство, ресторантьорство, хлебарство;
Кроячество, шивачество и бродерия;
Кетъринг и услуги свързани с организирането на тържества и ритуали;
Търговия на дребно с хранителни стоки;
Търговия с диви плодове и билки;
Аранжиранена сватбени тържества, на фирмени партита и офиси;
Покупко продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина;
Търговско представителство и посредничество;
Покупко продажба на хранителни и промишлени стокина едро и дребно;
Сделки с интелектуална собственост;
Организиране на компютърни игри;
Превозна и сервизна дейност;
Туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, фотографски, импресарски сделки и услуги;
Извършване на довършителни строителни работи;
Специализирани дейности в областта на дизайна;
Производство на горно облекло;
Покупка, проектиране и, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
Покупко-продажба на хранителни и промишлени стоки на едро и дребно обработен или преработен вид в страната и чужбина;
Търговска дейност – дейност на питейни заведения, кафе и закуски;
Координиране на научни проекти и събития;
Рекламни и маркетингови услуги;
Представителсто и комисионерство на физически и юридически лица в страната и чужбина;
Комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и посредничество;
Букмейкърска дейност;
Консултантска и посредническа дейност;
Компютърна обработка на текстови материали;
Координиране на научни проекти и събития;
Изготвяне на социално-икономически оценки и анализи;
Представителство и комисионерство на физически и юридически лица в страната и чужбина;
Комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и посредничество;
Други сделки не забранени от Българското законодателство

гр. Благоевград, ул. ЗЕЛЕНКА 2