Фирма Слим АйТи Солюшънс

Свържи се с фирма Слим АйТи Солюшънс

Продажба и изработка на информационни (Ай Ти) продукти, управление на Aй Tи проекти, търговска дейност с Aй Tи оборудване и програмно осигуряване, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.