Фирма Смарт Ес Ай

Свържи се с фирма Смарт Ес Ай

бизнес консултации по разработване и управление на иновационни проекти финансирани чрез финансови инструменти или безвъзмездна помощ, разработване и оценка на стратегически документи, оценка на въздействието на нормативни и стратегически документи, анализ и реинженеринг на бизнес процеси, вкл. за целите на тяхната дигитализация и автоматизация, както и всяка друга стопанска дейност, за която не се изисква допълнително разрешение /лицензия/ и не е забранена от закона

гр. София, ул. кв. Бояна, ул. Даскал Стоян Попандреев 20 Б, ж.к. Еделвайс 1