Фирма Смарт Солюшън М

Свържи се с фирма Смарт Солюшън М

Информационни услуги, Компютърни технологии, Технологичен трансфер и внедряване на ноу-хау, създаване на рекламни и музикални клипове, дейности в областта на дизайна – графичен, предпечат, печат, производство на рекламни материали, консултански услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни сделки и извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

Телефон: 0878828998