Фирма СМАРТМАГ

Свържи се с фирма СМАРТМАГ

ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАКУПЕНИ И ПРЕРАБОТЕНИ СТОКИ; ОНЛАЙН МАГАЗИНИ; ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА БИТА, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ,ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕКЛАМА; МЕНИДЖМЪНТ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ; СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ И ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ; СПЕДИЦИОННА; СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ВНОС И ИЗНОС; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАЩИ ЛИЦЕНЗ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКЪВ , КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Варна, ул. Кестените 94