Фирма СО.ДЖИ. ГРУП

Свържи се с фирма СО.ДЖИ. ГРУП

Консултантски услуги, фирмени услуги, всякаква търговска или предприемаческа дейност; сделки с индустриална и интелектуална собственост, сделки и управление на недвижими имоти, предоставяне на различни видове услуги (вкл. управленски, организационни, консултантски и др.), проучвателна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, всяка дpугa дейност, която не e забранена от закона.

гр. София, ул. ул. Солунска 40