Фирма СОФИЙСКИ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР

Свържи се с фирма СОФИЙСКИ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР

дейност в областта на изкуството и културата; обучителни услуги, различни от предвидените в Закона, за които се изисква разрешение или лиценз; както и всяка друга дейност, позволена от закона

гр. София, ул. ул.Граф Игнатиев 24