Фирма СОФИТЕК – 75

Свържи се с фирма СОФИТЕК – 75

Електрификация, покупко-продажба на ел .материали, изолационни услуги и покупко-продажба на изолационни и топлоизолационни материали, монтажни и заваровъчни дейности, почистване на сгради, покупко-продажба на препарати за почистване,строителство и покупко-продажба на строителни материали, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз, в страната и страните от европейския съюз.

с. Конево, ул. УЛ.ДУНАВ 2