Фирма София Спрингс

Свържи се с фирма София Спрингс

Покупко-продажба и отдаване под наем, строителство, проектиране и управление на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; агентска дейност; консултантска и маркетингова дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се осъществяват при разрешителен режим – след получаване на съответния лиценз.