Фирма СОФТУЕР

Свържи се с фирма СОФТУЕР

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР; СЪЗДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР НА НОУ-ХАУ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ ПЛАЩАНИЯ, ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. Никола Вапцаров 6