Фирма СОЛАР ЛТ

Свържи се с фирма СОЛАР ЛТ

Проектиране, изработване, монтаж и експлоатация на екологични източници на енергия – фотоволтаични и вятърни електроцентрали, електро и топлоинженеринг, вентилация и климатизация, консултантски услуги, инженерингова дейност, строително-монтажни дейности, покупна на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страна и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в това число производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, след получаване на съответните лицензии, разрешения или регистрации, ако се изискват такива.

с. Винарово, ул. ПЪРВА 19