Фирма Солера Форм

Свържи се с фирма Солера Форм

Производство на профили и декоративни елементи от фрезован гипсокартон, търговия на едро и дребно, внос – износ, куриерски услуги, реекспорт, бартерни и обменни операции, комисионна и консигнационна търговия, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешен и международен туризъм, откриване на магазини, складове и кантори във връзка с дейността на дружеството, отдаване на вещи, машини и автомобили под наем, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия и ремонт, организиране на съвместни производства, производство, изкупуване и преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, предоставяне на туристически и туроператорски услуги, както и други стопански дейности и услуги, които не противоречат на законите на Република България.

гр. Пловдив, ул. ул.Атанас Каменаров 8А

Телефон: 0885152440