Фирма СОНТОНА

Свържи се с фирма СОНТОНА

предметът на дейност на дружеството е : покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; транспортни услуги в страната и чужбина, спедиция и логистика; производство и търговия със селскостопански хранителни и промишлени стоки; продажба на стоки от собствено производство; строителни дейности и услуги; ресторантьорство; други дейности разрешени от закона, при спазване законовите изисквания за лицензиране; внос и износ по предмета на дейност

гр. Ямбол, ул. Юндола 14