Фирма СПА ДЕНТ – д-р СПАРТАК ЯНАКИЕВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Свържи се с фирма СПА ДЕНТ – д-р СПАРТАК ЯНАКИЕВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Осъществяване на извънболнична индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, извършване на диагностика, лечение, наблюдение, консултации, дейности по здравни промоции и профилактика, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на търговска дейност само във връзка с нуждите на осъществяваната дентална помощ и за обслужване на пациентите, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.

гр. София, ул. ул.Цанко Церковски 32