Фирма СПА ВЕЛЛНЕС

Свържи се с фирма СПА ВЕЛЛНЕС

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприемаческа, посредническа дейност; информационни технологии и услуги; рекламни, програмни, импресарски или други услуги; хотелиерски и туристически услуги; ресторантьорство; екскурзоводска дейност; транспортна дейност; аниматорска дейност; представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; лизинг; външнотърговски сделки – импорт и експорт; външнотърговски сделки и маркетинг; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт