Фирма СПИДИ БУРГЕР 2003

Свържи се с фирма СПИДИ БУРГЕР 2003

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия с ядки; търговско представителство и посредничество; авторемонтни услуги, производство и търговия със селскостопанска продукция; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни или програмни услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; импорт, експорт и реекспорт на стоки.

гр. Бургас, ул. Поморийска 8