Фирма СПИРИТ ГАЙД

Свържи се с фирма СПИРИТ ГАЙД

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисиoнни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други сделки, незабранени от закона или след снабдяване със съответните разрешителни.