Фирма СРЪБСКА СКАРА 2021

Свържи се с фирма СРЪБСКА СКАРА 2021

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки; рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителни услуги; производство, преработка, съхранение и търговия със земеделска продукция; обработка на земеделска земя; растениевъдство; животновъдство; както и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение.

гр. Варна, ул. Боян Илиев 22