Фирма СС ГРУП 7

Свържи се с фирма СС ГРУП 7

куриерски услуги и доставки, транспортни услуги и логистика, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродава в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, шивашки услуги, комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външно-търговска дейност, внос, износ, експорт, реекспорт на стоки, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, с недвижими имоти и административни услуги, счетоводни услуги, сключване на арендни договори и наемни договори, производство на селскостопанска продукция и продажбата й, внос на автомобили и резервни части, туристическа дейност в страната и чужбина, поддържане и експлоатация на магазини и търговски обекти, извършване на строителна дейност, спорт и други дейности, незабранени от законите

Телефон: 0887223997