Фирма СС КОНСУЛТ 21

Свържи се с фирма СС КОНСУЛТ 21

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; транспортни услуги в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни услуги, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност при спазване на нормативно установения ред, когато има разрешителен или регистрационен режим – след съответното разрешение или регистрация.

гр. София, ул. ул. КАДЕМЛИЯ 50