Фирма ССБ ЕЛЕКТРОНИКА

Свържи се с фирма ССБ ЕЛЕКТРОНИКА

Продажба, ремонт и поддържане на индустриални и персонални компютри и периферни устройства за тях (настолни, преносими, терминални и вградени компютри, запаметяващи и печатащи устройства), продажба и ремонт на мобилни телефони и друга комуникационна техника, приемно-предавателни апарати (радиостанции и радио модеми), продажба и ремонт на индустриална електроника, индустриални машини и обурудване, битова електроника и оборудване за дома, продажба ремонт на други професионални, лични и домакински вещи, некласифицирани другаде. Внос и продажба на електроника, електронни компоненти и резервни части, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. Княз Борис I 210

Телефон: +359 87 665 12 26