Фирма СТАФ КОРП

Свържи се с фирма СТАФ КОРП

управление, консултиране, оценка на риска при придобиване и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всякакъв вид дейност, незабранена от закона, като по отношение на тази, за чието извършване се изисква съответно разрешение, след получаването на такова.

с. Храбърско, ул. Роса 25