Фирма Стайборг Кепитъл

Свържи се с фирма Стайборг Кепитъл

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупко-продажба на активи, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и агентство, търговско представителство, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

с. Бистрица, ул. Роза 42