Фирма СТАНДЖОН

Свържи се с фирма СТАНДЖОН

покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, складови, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, транспортни, рекламни, информационни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им; лизинг; сделки с интелектуална собственост

с. Синапово, ул. Желязко Койнов 16