Фирма СТАНИТРАНС 09

Свържи се с фирма СТАНИТРАНС 09

Транспортни услуги, строително – ремонтни дейности, почистване на жилищни и промишлени сгради, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

гр. Банкя, ул. ул. Жан дьо Лафонтен 7А