Фирма СтанВил

Свържи се с фирма СтанВил

хотелиерска дейност в собствени или наети обекти, продажба на стоки или други вещи в първоначален или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване; търговско представителство, посредничество; комисионни, складови, спедиторски, транспортни и други търговски дейности; фризьорски, козметични, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни и строителни услуги; други дейности позволени от закона.