Фирма СТАР НЕЙМ

Свържи се с фирма СТАР НЕЙМ

Производство, реализация и търговия с всякакъв вид промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина, както и онлайн търговия; ресторантьорство; хотелиерство, транспортна дейност на пътници и товари със собствен и нает транспорт; производство, преработка, съхранение и реализация в страната и чужбина на всякакъв вид селскостопанска продукция от животински растителен характер, рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултантска дейност; предприемачество, представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

гр. София, ул. Иван Пейчев 4